Feu clic per obtenir més productes.
No products were found.

Avis Legal

Condicions generals d'ús del portal Kadusi.com

Kadusi.com l'informa que l'accés i ús de la pàgina web www.kadusi.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de Kadusi, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts puguin requerir l'acceptació d'unes condicions generals particulars addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

Kadusi es reserva el dret a realitzar canvis al Portal www.kadusi.com i en tots els portals web del qual és titular sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereixen els Portals s'actualitzen periòdicament. A causa de que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en els mateixos.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, de manera que us convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou el Portal. Kadusi no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en www.kadusi.com i en tots els portals web dels quals és titular, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal de Kadusi i dels portals web de la seva titularitat i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a Kadusi o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i la resta de continguts inclosos.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització deKadusi. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut, la compra d'articles i l'ús privat del mateix, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.

Kadusi declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Kadusi a través d'aquest formulari.

Privacitat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Kadusi.com es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat . A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

Ustedtendrá la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de Kadusi.com, lo per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció. Per exercir els seus drets, podrà fer ús del següent formulari de contacte.

Kadusi manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vè. faciliti a Kadusi, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

Kadusi es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, Kadusi anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d'aquests canvis.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, Kadusi i l'Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals de Terrassa, Barcelona

Links o hiperenllaços

Kadusi li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicamenteel accés a xarxes socials. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l'accés o ús de la mateixa .

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç al portal web de Kadusi o a algun dels portals web de la seva titularitat hauran de tenir en compte el següent:

     • L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Kadusi i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del mateix dels seus continguts o serveis.

     • No es declararà ni es donaria entendre que Kadusi ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.

     • Kadusi no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir.

     • L'usuari o la usuària assumeixen sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

     • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Kadusi excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

     • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Frames

Kadusi prohibeix expressament la realització de "frammings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu portal o portals sota la seva titularitat.

Mesures de protecció davant ús abusiu o robotitzat

Kadusi.com es reserva el dret a realitzar canvis tècnics al Portal www.kadusi.com i en tots els portals web del qual és titular sense previ avís, amb l'objecte de preservar la disponibilitat del mateix davant eventuals usos abusius manuals o robotitzats de accés a aquest.

Versió multillenguatge

El portal web de kadusi.com està traduït a dues llengües espanyoles oficials, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus estatuts d'autonomia. Les llengües són el castellà i el català.

S'adverteix que amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes.

Estadístiques d'ús

Kadusi.com, informa de la utilització de Google Analytics en aquest portal, a efectes exclusivament estadístics.

Menu

Configuració

Crea un compte gratuïta per utilitzar llistes de desitjos.

Iniciar sessió